Zdravím střelce, tuto sobotu 8.4.2017 od 14:00 budeme střílet další klubovku. Dospělí 9 mm revolver + puška na železa na čas. Děti se mohou těšit na nové pušky TAU a na airsoftovou pistoli. Děckám se body přičtou do série Mladý sportovec. Po soutěžích bude prostor na střelby. Pěkný den.

Další z klubových soutěží se uskutečnila v sobotu 18.3.2017 v tělocvičně základní školy. Akce je určena členům klubu a veřejnosti. Organizačně byla akce spojena se soutěží Mladý sportovec 4.

Sdružení sportovních svazů České republiky ve spolupráci s Českou unií sportu vyhlásilo v květnu 2016 projekt MLADÝ SPORTOVEC, sportem ke zvládání krizových situací a k bezpečnému přežití,

Zdravím střelce, v sobotu 18.3.2017 od 14:00 hod. bude v tělocvičně ZŠ probíhat klubová soutěž. Děti i dospělí si budou moci vyzkoušet střelbu z laserových pušek. Kdo by měl chuť si zastřílet, je zván. V dětské kategorii se soutěž započítává do série Mladý sportovec.

Zveme členy a hosty na výroční členskou schůzi SK Vendolí a ZKSS Vendolí, která se uskuteční 15.3.2017 v 16:30 hod. v zasedací místnosti OÚ ve Vendolí.