V sobotu 12.11.2016 se uskutečnila další akce v rámci projektu Mladý sportovec. Tentokrát se jednalo o akci klubovou, určenou pro členy klubu a širokou veřejnost. Speciálně byly pozváni žáci místní základní školy, kteří již mají s akcemi podobného druhu zkušenosti.

Zveme členy na členskou schůzi SK Vendolí SBTS a závod v mířené střelbě, který se uskuteční 12.11.2016 na střelnici ve Vendolí. Podrobnosti níže. Na schůzi se budou projednávat nové stanovy klubu.

V tomto roce byla vyhlášena klubová střelecká série Mladý sportovec, která sestává z několika závodů. Vyhodnocení proběhne v roce 2017 po skončení poslední soutěže. Jedná se o dlouhodobý záměr, realizovaný v rámci projektu Mladý sportovec, sportem ke zvládání krizových situací a k bezpečnému přežití, který je zaměřen na rozvoj sportovně technických a branných schopností a dovedností dětí a mládeže do 18 let.

Jak jsme již uvedli v předchozím článku, Střelecký klub Vendolí je zařazen do projektu Mladý sportovec a v jeho rámci proběhla v pondělí 7.11.2016 první akce. Jednalo se o akci vzdělávací a soutěžní zároveň.

Sdružení sportovních svazů České republiky ve spolupráci s Českou unií sportu vyhlásilo v květnu 2016 projekt MLADÝ SPORTOVEC, sportem ke zvládání krizových situací a k bezpečnému přežití, který je zaměřen na rozvoj sportovně technických a branných schopností a dovedností dětí a mládeže do 18 let.