V rámci  spolupráce s ostatními organizacemi jednáme s Vendolskými myslivci o možnostech vzájemné spolupráce a podpory, která má za cíl přitáhnout k oběma zájmovým okruhům tj. ke střeleckému sportu a k myslivosti více zájemců. Rádi bychom přilákali více dětí, ale i dospělých do spolkové činnosti, která je důležitou součástí dění v obci.

Koncem loňského roku se nám povedlo představit téma myslivosti našim dětem v rámci střeleckého kroužku. Pan Miroslav Hejtmánek předvedl práci s loveckým psem a vysvětlil, co myslivost obnáší. V tomto roce bychom rádi ve spolupráci pokračovali. Chtěli bychom naplánovat několik setkání, kde bychom nabídli možnost využít prostor střelnice pro střelbu z loveckých zbraní. Zároveň bychom se mohli dozvědět mnoho zajímavého o lovu a potřebách zvěře. Myslivost není jen lov, ale je to zejména péče o přírodu a také osvěta v dodržování určitých pravidel při pobytu v lese i na poli. Střelecký sport  má také svá pravidla, která je nutno dodržovat. Seznámíme-li se dobře s problematikou obou témat, mohli bychom sami sebe i druhé přivést k větší zodpovědnosti v chování ke svému okolí, k přírodě i k sobě navzájem.