Zveme členy a hosty na výroční členskou schůzi SK Vendolí a ZKSS Vendolí, která se uskuteční 15.3.2017 v 16:30 hod. v zasedací místnosti OÚ ve Vendolí.