Zdravím střelce, v sobotu 18.3.2017 od 14:00 hod. bude v tělocvičně ZŠ probíhat klubová soutěž. Děti i dospělí si budou moci vyzkoušet střelbu z laserových pušek. Kdo by měl chuť si zastřílet, je zván. V dětské kategorii se soutěž započítává do série Mladý sportovec.