V rámci projektu Mladý sportovec proběhla 10.2.2017 další plánovaná akce. Jednalo se o dílčí akci zakončenou bodovanou soutěží, jejíž výsledky se započítávají do střelecké série Mladý sportovec. Tentokrát jsme se sešli v tělocvičně základní školy, kde si žáci vyzkoušeli střelbu z laserových pušek.

V rámci  spolupráce s ostatními organizacemi jednáme s Vendolskými myslivci o možnostech vzájemné spolupráce a podpory, která má za cíl přitáhnout k oběma zájmovým okruhům tj. ke střeleckému sportu a k myslivosti více zájemců. Rádi bychom přilákali více dětí, ale i dospělých do spolkové činnosti, která je důležitou součástí dění v obci.

Průběžné výsledky střelecké klubové série 2017.

V sobotu 12.11.2016 proběhl první klubový závod, který bude započítáván do klubové střelecké série 2017. Ano čtete správně. Tento závod je započítán do série 2017.