Začátky střeleckého sportu ve Vendolí sahají někdy kolem roku 1970, kdy se vrátil z vojny František Břenek a začal s několika kamarády střílet ze vzduchovky tenkrát ještě do stohu. Později se chodilo střílet do opuštěného lomu nad Hermanovými.

Byla založena organizace Svazarmu v čele s předsedou Františkem Břenkem. Protože lom se svojí ideální polohou a krásným okolím s výhledem na Svitavy a široké okolí patří mezi nejkrásnější lokality ve Vendolí, bylo rozhodnuto vybudovat zde stabilní zařízení pro klubovou činnost. V zimě roku 1976 získal Svazarm vyřazený autobus Š 706, z jehož karoserie byla na střelnici zřízena prozatímní klubovna a hlavně sklad stavebního materiálu pro budoucí klubové zařízení. Zhruba za rok byla střelnice dokončena a bylo zde povoleno střílet ze vzduchovky a malorážky.

V té době měl Svazarm velmi silnou členskou základnu nejen dospělých, ale i dětí. Tehdy naše organizace získala mnoho ocenění nejen za práci s mládeží a brigádnickou pomoc v obci a místním JZD, ale i za dobré výsledky v různých střeleckých soutěžích. Byly pravidelně pořádány branné závody, jichž se tradičně účastnilo několik desítek nejen členů Svazarmu, ale i ostatních sportovně založených občanů Vendolí. Dále byly pořádány různé branné a sportovní akce pro místní školu a školku.

Zásluhou řady dalších obětavých členů jako Josefa a Standy Chalupových, Slávka Panduly, Jirky Baráka, Pavla Vaška, Vaška Kocourka, Karla Netolického a dalších se Svazarm řadil mezi nejaktivnější organizace tehdejší Národní fronty v obci.

V roce 1987 bylo rozhodnuto o přístavbě klubovny o další místnost a započato s pracemi. To již Františka Břenka vystřídal ve funkci předsedy Pavel Vašek. V následujícím roce byla dokončena hrubá stavba a po zákazu balistika střílet zde z malorážky sloužila střelnice pouze pro střelbu ze vzduchovky. Činnost organizace se zúžila pouze na střelby s mládeží a po roce 1990 přestala pracovat nadobro.

Po několika nezdařených pokusech o oživení činnosti a po zrušení celorepublikové organizace Svazarmu, kdy hrozilo, že nám bude celá střelnice včetně inventáře a zbraní zabavena, jsme se v roce 1994 přeregistrovali pod Asociaci víceúčelových ZO technických sportů a činností ČR a založili Zájmový klub střeleckého sportu ve Vendolí. Avšak i v této době byla činnost klubu nulová. Až v roce 1999 se několik mladých kluků rozhodlo vrátit na střelnici sportovní život. V roce 2000 byl zvolen novým předsedou Karel Novotný. Opět začal fungovat střelecký kroužek mládeže a naše organizace s nevelkým počtem členů začala s opravou střelnice tak, abychom ji opět mohli využívat pro střelbu z malorážky a pistole. V témže roce se nám podařilo za pomoci místního obecního úřadu odkoupit zbytek pozemků v prostoru střelnice od původních vlastníků.

V roce 2002 se sice stav členské základny trochu zredukoval, přesto si klub naplánoval dokončení opravy střelnice a schválit její provoz. Přes složitá jednání a velký rozsah prací, včetně terénních úprav, se v roce 2005 podařilo střelnici připravit tak, že byla balistikem opět schválena pro střelbu z malorážky i jiných kulových zbraní. Začíná nová kapitola dějin střeleckého klubu.