Je opět čas se trochu s odstupem ohlédnout za minulým rokem. V roce 2017 se v rámci střeleckého klubu událo mnoho zajímavého. Mohli bychom začít sérií Mladý sportovec, která odstartovala již v roce 2016.

Další ze závodů se uskutečnil v základní škole 10. 2. I zde děti prokazovaly své znalosti ze zdravovědy, bezpečné manipulace se zbraněmi a vyzkoušeli si střílení z laserových pušek. Některým dětem byla střelba v tělocvičně dobře známá, neboť pravidelně navštěvují nedělní střelecké kroužky, které se přes zimu konají právě v tělocvičně základní školy. Díky zapůjčeným laserovým puškám ze svazu tak můžeme trénovat i když je venku zima a nevlídně.

Další akcí byla klubová soutěž Laser 1. Jak už název napovídá, šlo opět o laserové zbraně a opět v tělocvičně. Akce se konala 18.3. Tentokrát si mohli ''vystřelit'' i rodiče dětí a starší členové klubu.   I tento závod se započítal do série Mladý sportovec.

Jakmile se trochu oteplilo, už nás to lákalo ven na střelnici. Kromě klasických střeleb, které probíhají nepravidelně po celý rok jsme se hlavně těšili na klubové soutěže, kde se snažíme vytvářet pestré a zajímavé střelecké disciplíny. První z takových klubovek proběhla 8.4. a nesla název Steel1. Střílelo se z revolveru a pušky Winchester. Pro milovníky westernu skutečná lahůdka. Ve stejný den byla připravena také soutěž pro naše mladé členy. Opět se započítávala do série Mladý sportovec.

Jaro bylo v plném proudu a přišel čas na jarní úklid střelnice, který jsme spojili s pálením čarodějnic.  Během roku členové klubu dle svých možností přiložili ruku k dílu pří údržbě střelnice, za což jim patří dík. Bylo také třeba nachystat střelnici na Branný den, který byl pro nás letos velmi důležitý.

Branný den se uskutečnil 2. května. Byl významný nejen co do náročnosti přípravy, ale zároveň byl závěrečnou akcí série Mladý sportovec, kde mělo proběhnout vyhodnocení soutěže. Jelikož akce Mladý sportovec měla celorepublikový význam a zapojilo se do ní spoustu klubů věnujících se branným aktivitám, přijela natáčet i Česká televize. Krátká reportáž se pak objevila ve Sportu v regionech. Série Mladý sportovec měla za cíl připravovat děti a mládež na nenadálé krizové situace.  V tomto smyslu jsme se do projektu zapojili a učili děti zodpovědnému přístupu ke střelbě, ke zbraním a také zdravovědě.  Kromě střelby z nových pušek Tau 200, které jsme díky projektu pořídili, si děti zastřílely i z airsoftové pistole, z luku, vyzkoušely rýžování zlata a mnoho dalších zajímavostí. Spolupráce se Základní školou Vendolí opět klapla na jedničku a všichni si celý den užili. Na závěr byly předány ceny a tím byl projekt Mladý sportovec ukončen.

Za zmínku jistě stojí i účast Adély Svobodové na Letním biatlonu ve Svitavách, který se konal 7. května, kde obsadila v dívčí kategorii junior první místo. I zde se projevila poctivá střelecká příprava.

Spolupracovali jsme i s klubem Přeslička Asociace Brontosaura ve Svitavách. Brontíci si 17. května vyzkoušeli různé vzduchové zbraně včetně nových pušek Tau.

Střelecký klub postavil dvě družstva do závodu ve střeleckém víceboji mládeže v Srnčí u Moravské Třebové, které se konalo 3. a 4. června. Třebaže se děti neumístily na předních místech, tak nasbíraly cenné zkušenosti, které se jim hodily v dalších závodech.

Ještě jednou se na střelnici sešly děti, aby si vyzkoušely různé pohybové aktivity, včetně střelby z luku a vzduchovky. Tentokrát to byly děti z mateřské školy. Připravili jsme pro ně jednodušší střelecké a dovednostní disciplíny a na závěr si opekly párky. Akce se uskutečnila 19. května.

Kroužek již touto dobou probíhal na střelnici a mladí střelci mohli trénovat s novými puškami. Zatím máme jenom dvě moderní pušky, a tak se trénovalo i s klasickými Sláviemi a Drulovem.

Již delší dobu neproběhla další klubová soutěž, což jsme napravili 8. června. Název byl Dynamik1 a střílelo se z krátkých zbraní na papírové terče na čas.

V sobotu 30. 9. se v Prudké nedaleko Tišnova konalo Mezinárodního mistrovství České republiky v branném víceboji mládeže. Střelecký klub Vendolí vyslal na závod dvě družstva po třech dětech.

V kategorii A dětí do 12. let se družstvu ve složení Ondřej Černý, Tomáš Kratochvíla a Patrik Popelka podařilo dosáhnout na krásný bronz. V Prudké se soutěžilo nejen ve střelbě, ale i ve zdravovědě, hodu granátem, běhu a překonávání překážek. Starší družstvo ve složení Adéla Svobodová Martin Kratochvíla a Andrea Dušková bylo rozděleno. Promíchalo s družstvy jiných klubů, aby bylo zachováno pravidlo smíšených družstev. V těchto dvou nových družstvech v kategorii starších dosáhli na 4. a 8. místo.

Sotva se děti vrátily z úspěšného závodu v Prudké, již se mohly 1. října zúčastnit klasické akce našeho klubu a tím je Střelecký trojboj. I tentokrát byl pestrý. Sřílelo se tradičně ze vzduchovky, tentokrát poprvé z nové Tauky, pak z pistole Margolina a z revolveru Alfa. Kromě toho byla připravena airsoftová střelnice, také drobné občerstvení a nechyběly ukázky zbraní.

Dne 22. října se konala klubová soutěž, tentokrát Dynamik 2. Střílelo se z krátkých zbraní v disciplínách podobných soutěžím IPSC nebo LOS.

Poslední klubovka byla naplánována 19. listopadu. Byla zaměřená na střelbu z brokovnice. Zima se již pěkně ozývala, ale střelbu jsme si užili. Byl to pěkný závěr střelecké sezóny. Před vánoci se již mnoho akcí v klubu nedělo. O to intenzivněji se však řešila administrativa a další věci nutné k chodu klubu.

Teď už se těšíme na jaro, až se sezóna opět rozběhne naplno.

Děkuji všem členům za práci v klubu, také děkuji obecnímu úřadu za podporu v našich aktivitách a dík patří také našim příznivcům, kteří se účastní střeleckých akcí a podporují nás. Budu se těšit, že i v roce 2018 prožijeme spoustu příjemných chvil při střelbách, na soutěžích a akcích Střeleckého klubu Vendolí.