Dne 13. března zemřel dlouholetý člen Střeleckého klubu Vendolí pan Jaroslav Šilhán. Jaroslav se podílel velkou měrou na činnosti střelců od počátku Svazarmu a na budování, opravách i údržbě střelnice.  Z pozdějších let si ho pamatujeme z nesčetných brigád, kde jsme pracovali na zprovoznění střelnice. Byly to roky, kdy se pracovalo na vytvoření valu a nové klubovny, později také na elektrické a vodovodní přípojce a mnoha dalších věcech. Pan Šilhán kromě manuální činnosti odvedl také velký kus práce při dlouholetém vedení účetnictví. Za dobu provozu naší střelnice byly i okamžiky, kdy se řešila složitá administrativa a vztahy s nástupnickou organizací Svazarmu Asociací víceúčelových základních organizací. Myslím, že kdyby nebylo jeho úsilí o záchranu střelnice v době, kdy nám hrozilo, že o ni přijdeme, neměli bychom kde střílet ani pořádat mnoho tradičních akcí. Střelnice by bez jeho přičinění nefungovala a nebyla ve stavu, v jakém je nyní. Je obdivuhodné, kolik práce za ta léta vykonal, ač nebyl sám aktivním střelcem, a kolik hodin věnoval údržbě střelnice a to navzdory svým zdravotním problémům. 
 
Za střelecký klub děkuji panu Šilhánovi za vše, co pro nás střelce vykonal.
Petr Novotný