Tradiční akcí začátku května je Branný den pro Základní školu Vendolí. Tentokrát byla akce v mnohém výjimečná. Letos byl Branný den závěrečnou akcí seriálu soutěží v rámci projektu Mladý sportovec. 

 

Mladý sportovec je projekt zaměřený na rozvoj sportovně technických a branných schopností a dovedností dětí a mládeže, který vyhlásilo v květnu 2016 Sdružení sportovních svazů České republiky ve spolupráci s Českou unií sportu. Tento projekt má  celorepublikový dopad a jedná se o poměrně velkou akci. Proto na  Branném dni natáčela i Česká televize. 

Počasí bylo velmi nejisté. Ráno jsme se probouzeli do deštivého dne a situace vypadala nehezky. Naštěstí se během dne mraky roztrhaly a viděli jsme i slunce. Důležité bylo, že rozmary počasí nenarušily průběh akce a mohla se realizovat všechna plánovaná stanoviště. Těch bylo tentokrát osm a nesla se povětšinou v duchu westernu - divokého západu. Děti si mohly vyzkoušet nové vzduchové pušky TAU při střelbě na sklopné terče ve tvaru kance a myši, dále airsoftovou pistoli při střelbě na pohyblivý terč a luk při střelbě na siluetu bizona. Děti během akce opekly párky či zachraňovaly zraněného kovboje, kde mohly využít nabyté znalosti ze zdravovědy získané v soutěžích Mladého sportovce. Jedno ze stanovišť bylo nazváno poznávačka zbraní, kde si děti mohly prohlédnout a osahat různé typy zbraní od chladných po palné. No a když jsme byli na divokém západě, tak nemohlo chybět rýžování zlata, které bylo velice oblíbené. Jedno stanoviště se pak věnovalo uzlování a práci s lany a provazy. Všude kde se zacházelo se zbraněmi, se kladl důraz na bezpečnou manipulaci se zbraněmi, což je dovednost, kterou si většina dětí vyzkoušela již v předchozích soutěžích.

Akce se zúčastnilo 46 dětí, které byly rozděleny do družstev. Ti starší byli ve družstvech Orlů a mladší ve družstvech Vlčat. Soutěžily týmy a u starších také jednotlivci, kde si jim jejich bodový zisk započítával do střelecké série Mladý sportovec. Děti získávaly za plnění úkolů na stanovištích body, mince ''Vendoly'' a sáčky se ''zlatem''. Výsledky snažení jsou znázorněny v tabulkách níže.

V průběhu akce probíhalo natáčení reportáže  České televize. Děti mohly zažít, že točit reportáž není jen tak. Viděly, že dobrý záběr potřebuje různé pohledy, více umístění kamery a tedy více provedení. A tak si některé pěkné okamžiky mohly užít opakovaně. Bylo to nevšední, zajímavé a podobné zážitky se neobjevují každý den. Televize z Branného dne natočila krátkou reportáž vysílanou na ČT Sport. Během dne všem vyhládlo a přišel vhod vynikající guláš. Na závěr proběhlo vyhodnocení soutěže a také celé série Mladý sportovec v kategorii ZŠ Vendolí a byly dětem předány pěkné ceny.

Na závěr nutno poděkovat všem organizátorům z řad střeleckého klubu Vendolí, Základní školy Vendolí, rodičům a hostům za pomoc při organizaci Branného dne. Stejně tak Sdružení sportovních svazů České republiky, které umožnilo formou projektové podpory, pořízení nových zbraní včetně příslušenství. Nyní budou mladí střelci na soutěžích více konkurenceschopní. Technika již nebude omezujícím prvkem. Zbývá už jen poctivě trénovat.

 Průběžné výsledky Klubové střelecké série Mladý sportovec 2016/2017...

 

Výsledky jednotlivců započítávané do série Mladý sportovec:

Jméno Třída Škola Body Pořadí
Blažková Karolína 3 Ven. 54 1
Krajslová Štěpánka 5 Ven. 34 2
Dohnalová Eliška 4 Ven. 29 3
Mencová Šárka 3 Ven. 28 4
Mironidis David 3 Ven. 28 4
Černý Ondřej 4 Ven. 21 5
Kubálková Lucie 4 Ven. 15 6
Pavlišová Veronika 3 Ven. 15 6
Kodytková Nikola    3 Ven. 13 7
Krajslová Simona 3 Ven. 12 8
Dušková Simona 4 Ven. 9 9
Plachá Natálie 3 Ven. 8 10
Odvárka Zdeněk 5 Ven. 8 10
Fiala Jarosslav 3 Ven. 3 11
Horáček Matyáš 3 Ven. 3 11
Kropáček Matěj 3 Ven. 3 11
Unzetig Vojtěch 3 Ven. 1 12
Plachá Nikola 3 Ven. 0 13

 

Vítězné družstvo:

Orli 4 tř.
Mironidis David 3
Pavlišová Veronika 3
Unzetig Vojtěch 3
Břenková Nikola 4
Krajslová Štěpánka 5