Střelnice doznala v průběhu měsíce června několik změn. Zejména díky laskavé pomoci vedení obce, byly navýšeny ochranné valy na střelnici a tím se zvedla bezpečnost provozu na střelnici. Když odjela těžká techniky, bylo třeba ručně odstranit kameny z dopadových prostor střelnice a dále bylo nutné úpravy vyzkoušet v praxi. Nejen proto, jsme uspořádali další klubovou soutěž, která se započítává do Střelecké klubové série 2018.

Jednalo se o soutěž v, dnes moderní, praktické střelbě. Prozatím jsme tyto disciplíny hodnotily v duchu pravidel IPSC. To znamená součet bodů za střelbu dělit získaným časem. V České republice prosazuje sdružení LEX (Sdružení pro ochranu práv majitelů zbraní, https://gunlex.cz), seriál LOS – Lidová obranná střelba. Pravidla těchto soutěží jsou více přizpůsobena reálným sebeobranným situacím. Jedná se například o nutnost skrytého nošení zbraně, střelby z krytu nebo za pohybu a zejména systémem hodnocení. Zde se počítá pouze čas a k němu se přičítají penalizace za nesprávné provedení situací a netrefené zóny terčů. Rozhoduje zde tedy spíše přesnost než rychlost.

Pro soutěž byly postaveny čtyři situace, kde se střílelo zpoza překážek, oknem a za pohybu na papírové a kovové terče. Vzhledem k tomu, že zúčastnění střelci měly různorodé vybavení, nejsou celkové výsledky zcela souměřitelné. Nicméně akce se vydařila a kdo nezvítězil, alespoň potrénoval a získal zpětnou vazbu, tedy inspiraci k domácímu tréninku a tzv. sušení.

Souběžně se soutěží v praktické střelbě, měla proběhnout soutěž pro naše mladé střelce, v duchu pravidel Střeleckého víceboje, kterého se naši juniorky a junioři pravidelně účastní. Vzhledem k nízké účasti se z plánované soutěže stal trénink, který jistě přispěje k lepší výsledkům.

 

Závod: Praktik 1
Typ: Klubový závod jednotlivců v praktické střelbě na čas na papírové terče z pistole nebo revolveru v duchu pravidel LOS. 
Datum: 23.06.2018
Kategorie: Standard
       
Pořadí: Jméno: T: Body:
1 Lešinger Stanislav 74,74 10
2 Dian Lukáš 85,73 9
3 Novotný Petr 120,03 8
4 Pleskačová Anna 168,89 7
5 Voborný Josef 259,02 6
6 Šauer Vladimír 339,15 5