Chtěl bych všechny střelce pozvat na Pálení čarodějnic posledního dubna. Na střelnici budeme celý den. Budeme uklízet, pálit staré dřevo, řezat nové a připravovat střelnici na Branný den, který bude již 2. května. Během dne bude prostor i na střílení všeho druhu :-) Navečer pak opékání párků....Každý je vítán kdykoli během dne.